Hvorfor jeg stemmer Høyre

Høyres politikk er meislet frem i skjæringspunktet mellom liberalisme og konservatisme.

Vi har tatt inn i oss tankegodset  som fokuserer liberale idealer  som frihet og mangfold.  Dette kombinerer vi med sosialt ansvar, kontinuitet og videreføring av gode tradisjoner.

Arven fra Athen der enkeltmenneskets ansvar og ble diskutert, arven fra Roma hvor de bygget samfunnsstrukturer, lov og orden, og arven fra Jerusalem med nestekjærlighet og omsorg,  er gammel god grunnmur som vi bygger videre på.


Ut av dette kommer det en politikk som er åpen, fremtidsrettet og reformvennlig. Mennesket står sentralt, og målet er et samfunn der enkeltmennesket skal kunne ta sine selvstendige valg basert på egne verdier og prioriteringer. Samfunnets oppgave er å legge til rette slik at menneskene kan ta egne valg innenfor gode rammer.

Jo Benkow - tidligere Høyreleder - formulerte dette på en god måte: "Jeg velger Høyre fordi det er det partiet som best sikrer meg retten til å være anderledes."

Da har man tatt inn over seg menneskets individuelle frihet innenfor samfunnets rammer.


Får vi til et samfunn der frie mennesker, gjør sine valg, basert på egne verdier, er resultatet et mangfoldig samfunn med mulighet til å velge.


Hva så med dem som faller utenfor?

Finnes det noen plass for han og henne innenfor Høyres samfunnssyn?

Ja det gjør det - Høyre har en utstrakt hånd til den som trenger en ny sjanse eller har bruk for hjelp. Også dette innenfor rammen av hva som passer for den enkelte. Verdighet handler om å bli sett og bli tatt på alvor. Har man bruk for hjelp, må det skje innenfor rammer der man selv kan være med å bestemme hvilke ordninger som fører frem. Brukerstyrt assistanse og fritt hjemmehjelpsvalg er gode eksempler.

Det handler om mennesker.


Alle har tanker og drømmer for sin fremtid. Drømmene og planene er ulike. Høyre ønsker et samfunn der du og jeg kan få realisere vår fremtid uavhengig av bakgrunn, hvor vi kommer fra og hvem vi kommer fra.


Høyres program gir rom for at menneskene skal kunne skape sine egne liv, og sammen skal lage et samfunn som vi kan utvikle oss videre i. Mennesket er politikkens mål. Derfor handler det  egentlig  ikke om hva politikerne vedtar, men hvordan vi kan skape rammer slik at du og jeg kan skape våre egne liv  basert på frie, gode  og individuelle valg.

Derfor lager vi en politikk basert på nye muligheter