Ingunn Foss sitt landsmøteinnlegg

Norge trenger en offensiv næringspolitikk som kan gi oss flere bein å stå på og som kan bidra til økt verdiskaping i grønne næringer.

Et grønt skifte kan gi oss nye og spennende arbeidsplasser og et bedre miljø hvis vi griper de muligheter som ligger foran oss.

Norge og de nordiske landene har spesielle fortrinn når det gjelder etablering av grønne datasentre.  Forholdsvis kjølig klima, fornybare energikilder og politisk stabilitet.  I dag drives datasentrene i Europa oftest med kullkraft og diesel mens vi har en unik mulighet til å benytte den kortreiste norske vannkraften som ligger like utenfor stuedøra vår.

Skal Norge lykkes i konkurransen om milliardinvesteringer i grønne datasentre, må vi ha like attraktive konkurransevilkår som våre naboland og fiberforbindelser til utlandet

Finland og Danmark har senket el. avgiften med EU,s velsignelse og Sverige er i gang med samme prosess.

I dag huser Sverige Facebook, Finland Google, Danmark Apple (visstnok med energi fra norsk vannkraft ?)og flere store internasjonale kontrakter er på trappene.

I disse dager arbeider Statnett med å etablere to nye strømkabler fra Sørlandet til hhv. Tyskland og England.  Alt taler for at å legge datafiber samtidig med nye strømkabler kan gi opp til 75 % reduksjon i de totale kostnadene. 

Statnett har tidligere uttalt at de ikke ser det som sin oppgave å etablere internasjonale datafiber og vi er bekymret for at denne muligheten ikke blir benyttet og at vi går glipp mulighetene som ligger her.

Jeg håper Høyres Landsmøte ser viktigheten av å skape gode rammebetingelser for fremtidige grønne næringer og jobber for å senke el. avgiften for grønne datasentre og aktivt arbeide for at datafiber blir lagt sammen med de nye strømkablene til Tyskland og England.