Kjenn din historie og ta vare på din kulturskatt

Kulturhistorie, handler om alt vi mennesker har gjort og utviklet oss på, innenfor alle områder til alle tider. 
Det er kulturhistorien som binder fortid, nåtid og fremtid sammen. Derfor har vi et særlig ansvar for å ta vare på denne arven som er gitt oss og levere den videre til generasjonene etter oss.

Fylkeskommunen støtter opp om kultur, kunst og historie på et bredt grunnlag i hele fylket. Det er viktig at lokale og regionale kultursentra og museer får rammevilkår som gir forutsetning for å kunne være levende bærere av den lokale kulturskatten.

Høyres fylkespolitikerne ser viktigheten i at kulturarven i vår region blir tatt vare på, ikke bare for at vi skal kunne se oss bakover i tid, men for å kunne møte fremtiden med vekst og utvikling. I erkjennelse av at mange av kulturskattene krever ressurser både når det gjelder ivaretagelse, vedlikehold og formidling, slik at vår felles arv er tilgjengelig for alle oss som bor i regionen og for våre gjester som kommer på besøk, ser vi det som viktig at rammebetingelsene blir så forutsigbare og trygge som mulig.

Det vil derfor være særlig viktig at fylkeskommunen i samarbeid med kommunene og den enkelte kulturinstitusjon finner frem til det mulighetsrommet som gir grunnlag for å kunne utvikle seg på best mulig måte. Høyre vil bidra positivt i dette mulighetsrommet.

Det er også ønskelig å få til et større samarbeid institusjonene imellom, private og offentlige, slik at både kvalitet og mangfoldet blir i varetatt. Privat og offentlig samarbeid hånd i hånd. Å kjenne vår kulturhistorie og ta vare på vår kulturskatt er viktig for Høyre.