Lærlingeplasser i privat sektor

I et innlegg i Fvn 4. juli er Randi Øverland bekymret over NHO sitt arbeid for å fremskaffe flere lærlingeplasser. Det er fint at hun viser engasjement, men Arbeiderpartiets forslag til løsninger hjelper ingen.
Da fylkestinget var samlet i juni, ville Arbeiderpartiet vedta lærlinger i privat sektor. For Høyre er det en fremmed tanke. Lærlingeplasser må skapes, de kan ikke vedtas i et fylkesting for noen andre enn fylkeskommunens egne lærlingeplasser.

Høyres løsning er forankret i virkeligheten. Vi jobber aktivt med å finne løsninger som legger til rette for at flere lærlingeplasser kan skapes. Vi kan legge til rette for samarbeid, gode ordninger, sikre kvalitet på opplæringskontorene osv. Vi kan også legge inn krav til  lærlingeplasser som ett av kriteriene når offentlige anbud lyses ut. Men privat næringsliv må bestemme over seg selv. Ellers er det ikke privat næringsliv.


Vi kan også gjøre mye fra sentralt hold. Under vår regjeringstid har vi økt lærlingetilskuddet 3 ganger. I alt  er økningen på 10.000 kroner pr. lærling siden vi overtok fra de rødgrønne. Det er en del av grunnlaget for å skape flere lærlingeplasser.

I revidert statsbudsjett har vi økt rammen for tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med særskilte behov for at alle som søker skal få tilskudd. Det skaper flere lærlingeplasser.

Høyre har iverksatt arbeidet med en merkeordning som synliggjør hvilke bedrifter som tar inn lærlinger. Dette bidrar til å skape økt bevissthet rundt lærlingebedrifter og gir flere fordeler til dem som tar ansvar for opplæring og fremtidig rekruttering. Det skaper flere lærlingeplasser.

Jeg er glad for at Arbeiderpartiet deler Høyres engasjement for å få flere lærlingeplasser, men der Høyre leverer, snakker Arbeiderpartiet. For oss er det opplagt at lærlingeplasser i privat sektor ikke kan vedtas, de må skapes.