Nominasjonsprosessen for Vest-Agder Høyre

STORTINGSVALGET 2017

I forbindelse med kommende Stortingsvalg er det besluttet å involvere medlemmene i Vest-Agder Høyre på en mer direkte og aktiv måte.

Lokalforeningene i fylket skal i løpet av oktober forhåndsnominere slik ordinær praksis har vært.


I tillegg åpnes det for at hvert enkelt medlem får samme mulighet gjennom en rådgivende uravstemming.


I praksis ber vi om en tilbakemelding på hvilke 10 kandidater medlemmene ønsker på Stortingslisten,  oppført i prioritert rekkefølge. Primært gjøres dette ved å svare innenfor rammene av medlemsmail som blir sendt 01.10.  De av våre medlemmer som ikke har mail, vil få tilsendt materiell i brevform.


Vi må ha mottatt svar innen 22.10.   


Nominasjonskomiteen har som oppgave  å komme med sitt endelige forslag til nominasjonsmøtet som vil bli holdt 28.11.16. 


Ved å henvende seg til alle medlemmer ønsker vi å medvirke til en bredere prosess opp mot endelig nominasjon i november og håper at du som medlem vil ta tid til å svare.


Med vennlig hilsen

Vest-Agder Høyre

Sally Vennesland

nominasjonskomiteens leder