Fire felts vei til Rogaland er bare en av tingene Sørlandet har fått gjennomslag for med ny regjering. Foto: Colourbox.com

Ruster Norge for fremtiden

Det er inspirerende og motiverende å jobbe for Sørlandet med dagens regjering.
Landsdelen vår har fått et økt politisk fokus og vi har fått gjennomslag for viktige saker som både lokale og sentrale politikere har jobbet sammen om på tvers av partigrenser i årevis.  Der den forrige regjering «snakket» i åtte år, leverer vi i løpet av to år.

Vei, fengsel og Sørlandslab er bare noen eksempler på dette.  At de rødgrønne nedsatte et utvalg som foreslo Sørlandslabben og ikke bevilget penger er bare et lite stykke på vei.  Med Høyre i regjering kommer finansieringen på plass, og det er faktisk det viktigste.

Arbeiderpartiets satsing på ny universitetsfinansiering resulterte ikke i noe konkret for UIA.  I vår regjeringstid har universitetet vårt fått svært god tildeling av stipendiatstillinger og arbeidet på området fortsetter.

I august 2013 sa Erna Solberg at en ny firefelts E39 skulle prioriteres mellom Kristiansand og Lyngdal, og veien er nå allerede under planlegging.  Her ser vi virkelig et takstskifte i forhold til den rødgrønne regjeringen hvor utbyggingen på Sørlandet nesten var fraværende elle foregikk stykkevis og delt.

Veien inn til Regjeringen er kort og Sørlandet er også representert rundt Kongens bord.  Det betyr helt klart mye for landsdelen vår.

Sørlandsbenken fungerer godt.  Struktur og godt samarbeid preger arbeidet og det er jevnlige, faste møter med offentlig virksomhet, næringsliv og organisasjoner både på Sørlandet og i Oslo.  For at «Sørlandsstemmen» skal bli sterkere er dette helt avgjørende.

Det er når vi samarbeider godt på Stortingsbenken og ikke minst at vi har lokale krefter med oss at vi får gjennomslag.

Terskelen inn til oss er lav og vi prøver så godt vi kan å få med oss det som rører seg i landsdelen vår men er også avhengig av at dere kontakter oss med saker som er aktuelle.

Vi er stolte over det vi allerede har fått til i løpet av de to første årene og gleder oss til fortsettelsen.Høyre/Frp regjeringen har fokus på «Å ruste Norge for fremtiden»

Derfor satser vi mye på kunnskap, forskning og innovasjon for å kunne skape de nye arbeidsplassene vi skal leve av i fremtiden.  Vi senker skattene både for enkeltpersoner og næringsliv for at den enkelte kan sitte igjen med mer for innsatsen sin og for at næringslivet skal kunne investere i nye arbeidsplasser.

Vi øker tempoet i veibygging og annen infrastruktur for å øke konkurranseevnen vår, utvide bo og arbeidsregioner, og ikke minst for at vi skal få trygge og sikre veier å ferdes på.

Vi moderniserer offentlig sektor ved å fjerne tidstyver og byråkrati, etablerer nytt veiselskap, igangsetter nødvendige reformer, jernbanereform, nærpolitireform, kommunereform og helsereform.


I politikken er det resultatene som teller.  Konkrete vedtak og økonomiske bevilgninger.

Arbeiderpartiet snakket om de gode løsningene vi er enige om men har lite resultater å vise til.  Det virket som om Sørlandet var en glemt landsdel under den rødgrønne regjeringen.

I løpet av de første 2 årene har vi fått landsdelen vår på kartet igjen og har vi bl.a fått gjennomslag for:

- En historisk stor veisatsing både i Vest Agder og Aust Agder
- Nytt statlig veiselskap lokalisert til Sørlandet
- Nye fengsler både i Vest Agder og Aust Agder-
- Mecatronic Innovation Lab (Sørlandslab)
- 2 nye folkehøyskoler til Sørlandet, Kristiansand og Mandal
- Stipendiatstillinger til UIA

Dette viser helt klart at en borgerlig regjering er bra for Sørlandet !

Et sterkt Høyre, både sentralt og lokalt, fornyer og forbedrer og ruster landet vårt for fremtiden !