Foto: Colourbox

Samferdsel og det grønne samfunnsskiftet

I Fævennen torsdag 16.7 omtaler Miljøpartiet de Grønne (MdG) sin Knut Helge Thompsen jernbane og utbygging av høyhastighetsbane fra Oslo til Stavanger. Jeg er mer enn litt i tvil om påstanden om at en høyhastighetsbane vil bli billigere enn en motorvei er korrekt. Her må det en oppklaring til.

I Høyre er vi positive til oppgradering og utbygging av jernbane der det er grunnlag for det. Dagens regjering satser da også betydelig på jernbane, for eksempel gjennom utbygging av høyhastighetsbane i det sentrale østlandsområdet. Når MdG ønsker å lappe på dagens E18/E39 frem til den er overflødig (!) - slik jeg leser det, blir det hele for fjernt fra virkeligheten. La meg holde meg til høyhastighetsbane og motorvei, selv om det hadde vært fristende å si noe om gods fra vei til sjø og bane også. Noe vi også er for og jobber med å få til.

Problemet med en høyhastighetsbane fra Oslo til Stavanger er todelt: Byggingen er svært kostbar og trafikkgrunnlaget er begrenset. Vi er med andre ord for få folk. Så kan man selvfølgelig si at «dette må vi ta oss råd til», men så enkelt er det ikke. Vi må se på hva ting koster og hva de gir av resultater, og da kommer en høyhastighetsbane dårlig ut. Vi kan for eksempel sammenlikne med et svært godt tiltak som sammenkoblingen mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, den såkalte «genistreken».

Ellers er det pussig at MdG vil bruke 25 års levetid for å vurdere samferdselsprosjekter. Det er åpenbart at både motorvei og jernbane har betydelig lengre levetid enn dette. Og når det gjelder samfunnsnytten av motorveier, bør det nevnes at for strekningen mellom Kristiansand og Stavanger er det utarbeidet nye analyser med oppdaterte forutsetninger. Resultatet er at prosjektet viser en betydelig samfunnsgevinst.