Vest-Agder Høyre ønsker obligatorisk Rektorutdanning

For Høyre har skole og utdanning veldig høy prioritet, og vi har sterkt fokus på innholdet og kvaliteten i skolen. En av de viktige faktorene for å lykkes i arbeidet er kompetansen hos skolelederne.

Det er krevende å være skoleleder.

Høyres ordførerkandidater i Vest-Agder ønsker etter valget å gjøre det obligatorisk for skoleledere i hele fylket å gjennomføre rektorutdanningen, eller kunne vise til annen relevant lederutdanning, for eksempel master i ledelse. Vårt ønske gjennom å fullføre rektorutdanningen er å gjøre det lettere og bedre for skoleledere å ivareta alle de ulike og varierte lederoppgavene. 

En god skoleleder tilrettelegger for at gode lærere sammen skal fungere til det beste for den enkelte elev og gi god læring, sier Høyres ordførerkandidat i Kvinesdal, Lena Rannestad Kloster. Hun vil legge forholdene til rette for, og gjøre den såkalte «rektorskolen» obligatorisk i egen kommune.

Den nasjonale rektorutdanningen er Utdanningsdirektoratets satsing på et nasjonalt lederopplæringstilbud for rektorer og skoleledere. Tiltaket ble opprettet i 2009 og fikk i vinter klarsignal fra Regjeringen om 5 nye år.

- Rektorutdanningen gir våre ledere verktøyene de trenger for å skape et godt læringsmiljø, men det skaper også gode nettverk og muligheter for ideutveksling blant ledere med ulik erfaring. Ideer, utvikling og kompetanse er en god oppskrift på suksess for skolen sier Kloster. Hun mener også at det bør være en oppfølging i etterkant av rektorskolen, for eksempel en årlig samling, der rektorene møtes for ideutveksling og faglig påfyll.

Hun peker på at evalueringen av ordningen som ble utført av NIFU og NTNU viser at rektorenes lederkompetanse blir styrket og at de blir tryggere ledere etter gjennomført utdanning.

- Evalueringen viser hvorfor Rektorutdanningen er så viktig. Rektorene følte seg tryggere på seg selv og følte økt mestring. I tillegg mente de som deltok på programmet at de utviklet verdifulle skoleledernettverk som vi må bygge opp under, utdyper Kvinesdals ordførerkandidat.

Kloster mener god ledelse og dyktige og engasjerte lærere er den viktigste forutsetningen for å skape god læring.

- Tydelig lederskap øker sannsynligheten for profesjonelt samarbeid mellom lærere, og det gir økt læring blant elevene. Gode skoleledere som løfter opp lærerne sine og legger til rette for et godt læringsmiljø som er utrolig viktig for at vi skal kunne få den beste skolen. En skole som tilrettelegger for at elevene får det beste utgangspunktet for å utvikle seg og utnyttet sitt potensiale; både personlig, faglig og sosialt. Kort sagt: kunne bli den beste utgaven av seg selv!