Vi minner om at fristen for å delta i Vest-Agder Høyres urnominasjon er 22. oktober.

Alle betalende medlemmer har fått tilsendt en QuestBack-avstemning på mail, ev. brev i post, som gjør at de har mulighet til å spille inn hvem de ønsker på stortingsvalglisten. Dette gjøres ved at de prioriterer 10 navn fra den alfabetiske listen. Alle svar blir behandlet anonymt.

Vest-Agder Høyres nominasjonsprosess

STORTINGSVALGET 2017
I forbindelse med kommende Stortingsvalg er det besluttet å involvere medlemmene i Vest-Agder Høyre på en mer direkte og aktiv måte. Lokalforeningene i fylket skal i løpet av oktober forhåndsnominere slik ordinær praksis har vært.I tillegg åpnes det for at hvert enkelt medlem får samme mulighet gjennom en rådgivende uravstemming. I praksis ber vi om en tilbakemelding på hvilke 10 kandidater medlemmene ønsker på Stortingslisten, oppført i prioritert rekkefølge. Primært gjøres dette ved å svare innenfor rammene av medlemsmail som blir sendt 01.10. De av våre medlemmer som ikke har mail, vil få tilsendt materiell i brevform. Vi må ha mottatt svar innen 22.10.

Nominasjonskomiteen har som oppgave å komme med sitt endelige forslag til nominasjonsmøtet som vil bli holdt 28.11.16.
Ved å henvende seg til alle medlemmer ønsker vi å medvirke til en bredere prosess opp mot endelig nominasjon i november og håper at du som medlem vil ta tid til å svare.

Med vennlig hilsen
Vest-Agder Høyre
Sally Vennesland 
nominasjonskomiteens leder