Yrkesfagløftet

Vi skal lage en skole som fullt ut forbereder til et fremtidig arbeidsliv. Å satse på yrkesfag skal være et godt og fremtidsrettet valg.
I disse dager vurderer tusenvis av unge hvilken retning det videre utdanningsløp skal ta. Det er
ingen enkel beslutning, alternativene er mange.

Det gjøres et grundig arbeid for å styrke yrkesfagene. Vi har bruk for dyktige fagarbeidere, og da
må vi legge til rette for å gjøre dette valget så attraktivt som mulig.

En vesentlig del av opplæringen innenfor yrkesfag er lærlingeperioden. Skal vi sørge for at vi også
i fremtiden har gode snekkere, rørleggere og frisører, må vi sikre at vi har tilstrekkelig med
lærlingeplasser. Det private næringsliv har gode tradisjoner på dette. Det er en gjensidighet her.
Den unge får utdannelse, og bedriften får tilgang på fremtidig arbeidskraft.

Også innenfor det offentlige gjøres et solid og systematisk arbeid for å skaffe læreplasser. I
samarbeid mellom kommuner og fylkeskommune etableres stadig flere.
Arbeidsgiver mottar tilskudd fra staten for hver lærling som tas inn i bedriften. Regjeringen har økt
lærlingetilskuddet for å forbedre ordningen, vi jobber hardt for at det skal være tilstekkelig plasser
slik at det er en lærlingekontrakt klar når eleven kommer så langt.

Våre ungdommer skal tas på alvor. Vi skal lage en skole som fullt ut forbereder til et fremtidig
arbeidsliv. Å satse på yrkesfag skal være et godt og fremtidsrettet valg. Vi skal gjøre yrkesfagene
så gode som mulige ved å tilpasse fagene til hva arbeidsmarkedet etterspør. Vi skal lage
undervisningsplaner som er tilpasset fagområdet eleven velger. Vi skal sørge for gode lærere og
skoler som har det nødvendige utstyr og maskiner slik at elevene er forberedt når yrkeslivet
kommer. Vi må ha gode rådgivere og sikre elevene et godt psykososialt miljø. Vi vil at yrkesfagene
skal være høystatusfag fordi de er nøkkelen til et fremtidig arbeidsliv som er etterspurt i markedet.