Kontakt

Adresse

v/ Odd Arne Ougland, Viblemo
4525 KONSMO

Våre folk

Se våre politikere

Om Audnedal Høyre

Audnedal Høyre ledes av Odd Arne Ougland

Audnedal Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.