Kontakt

Adresse

Postboks 561, Kongens Gate 29
4610 KRISTIANSAND S

Våre folk

Se våre politikere

Om Vest-Agder Høyre

Vest-Agder Høyre ledes av Harald Furre

Vest-Agder Høyre vil jobbe for at innbyggerne i fylket får forutsigbare rammer, trygge oppvekstsvilkår, et tilfredsstillende og godt utbygd helsetilbud og frihet til selv å kunne velge hva slags tilbud som passer best for en selv og sine nærmeste. Vi ønsker et samfunn der valgfrihet for enkeltmennesket gir det beste grunnlaget for et verdig liv.