Kontakt

Adresse


4580 LYNGDAL

Våre folk

Se våre politikere

Om Lyngdal Høyre

Lyngdal Høyre ledes av Jan Lindland

Lyngdal Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.