Kontakt

Adresse

Thorstein Dyrstad, Dyrstadveien 227
4516 MANDAL

Våre folk

Se våre politikere

Om Mandal Høyre

Mandal Høyre ledes av Thorstein Dyrstad

Mandal Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Samfunnet består av mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Høyre mener at mangfold og forskjellighet er en kilde til utveksling av ideer, fornyelse og kreativitet.