Kontakt

Adresse

c/o Morten Ovedal, Rolf Tonstadveg 6
4440 TONSTAD

Våre folk

Se våre politikere

Om Sirdal Høyre

Sirdal Høyre ledes av Lars Enok Wang

Samfunnet består av mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Høyre mener at mangfold og forskjellighet er en kilde til utveksling av ideer, fornyelse og kreativitet.