Politikk

Vi kan få enda mer ut av våre ressurser! Sirdal Høyre skal jobbe for HELE Sirdal som kommune. Vi vil bli bedre på skole, barnehage og kommuneøkonomi. Vi må i denne periden ha fokus på å trygge eksisterende, og satse på flere arbeidsplasser. Vi ønsker at flere skal få ta del i vår kommune.

Våre hovedsaker

Skole, barnehage og kompetanseutvikling

Vi ønsker å legge forholdene til rette for at Sirdal fremdeles skal være et godt og utviklende sted for barn og ungdom å vokse opp. Gjennom å legge vekt på videreutdanning av skole- og barnehageansatte, vil vi bidra til å sikre god kompetanse og bedre arbeidsplasser.

Kultur og oppvekst

Sirdal Høyre ønsker å satse på ungdommen og støtte et mangfoldig fritidstilbud for barn og unge. Fritidsklubben ser vi som en viktig arena. Sirdal Høyre vil satse på bygdetunet på Kvæven for å utvikle dette til mye mer enn det er i dag.

Idrett og friluftsliv

Flotte idrettsanlegg og vår fantastiske natur legger forholdene til rette. Sirdal Høyre ønsker å videreutvikle næringspotensialet som naturen gir, primært med tanke på turisme. Ny motorferdsellov gir nye muligheter for et fartsfylt friluftstilbud også for dem som ikke er født med ski på beina. Vi ønsker å se på muligheten for kjøp av Valevatnterrenget og Prestegårdseiendommen.

Helse og omsorg

Gode helse- og omsorgstjenester er viktige for innbyggerne. Innbyggerne i Sirdal skal ha trygghet for at de får den gode omsorgen når de trenger den. Vi mener at gode omsorgstjenester skal baseres på individuell valgfrihet og være tilpasset den enkeltes behov. Forebyggende helsearbeid fremmer livskvaliteten og gir bedre helse.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her