Kontakt

Adresse

Svein Ersland, Tingstueveien 16
4640 SØGNE

Våre folk

Se våre politikere

Om Søgne Høyre

Søgne Høyre ledes av Trond Reitan

Sammen har vi utviklet Søgne kommune til å være en av landsdelens beste og mest attraktive kommuner å bo i. Viktige årsaker til dette er at vi har gode bomiljøer, tilgang til rik natur og friluftsområder.Vi har en av landets fineste skjærgårder i vår kommune, og vi har et godt utbygd nett av gang-, sykkel- og turstier. Tilbudene av tjenester til innbyggerne innen omsorg, helse, skole, barnehager, idrett og kultur er gode. Det er meget viktig for trivselen til kommunens innbyggere at vi opprettholder dagens tjenestenivå, forbedrer dette der det er behov og legger til rette for at kommunen utvikles videre.