Vår visjon

Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger, har forutsigbare rammer og trygge oppvekstsvilkår.

Våre hovedsaker

Skole og utdanning

En god skole som gir like muligheter for alle, uavhengig av sosial bakgrunn. Høyre vil at skolen skal være et læringsmiljø, som skal gjøre barna våre til uavhengige og reflekterte mennesker

Barnehage

Barnehagene våre skal ha godt tilrettelagte utearealer som benyttes i kombinasjon med naturen og nærmiljøet rundt dem.

Klima, næring og samferdsel

Songdalen skal være en kommune som gjør det enkelt for bedrifter å rekruttere ny arbeidskraft, samtidig som man legger til rette for å etablere ny og fremtidsrettet næring

Økonomi & forvaltning

En sunn og god økonomisk styring er viktig for å sikre kommunens og innbyggernes velferd. Songdalen skal være et godt sted å bo. Høyre mener at kvalitet og valgfrihet, sammen med et lokalt forankret demokrati, er viktig for å sikre tjenestene i Songdalen

Se vår politikk

Songdalen kommune

Vest-Agder

Kontakt

Ida Grødum
Leder
Telefon: 95496648

Jannecke Beyer Guttormsen
Fylkessekretær
Telefon: 97502012

Aktuelt

Skrinlegger ny skole på Vollan

Frp, Høyre og Venstre ønsker å stå samlet i sin vurdering av skolestrukturen i Songdalen kommune. Vi ønsker å føre en ansvarlig...

Våre folk