Åpent brev til ordfører - oppfølging av interpellasjon


Åpent brev til Ordfører Greibesland.
 
I kommunestyremøtet på forrige onsdag hadde jeg en interpellasjon om strømbrudd ved kommunale vanntårn. Det ble da tydelig at du ikke hadde tatt deg tid til å lese interpellasjonen, og du hadde bare sendt den videre til rådmannen.

Svaret han gav var ikke i nærheten av spørsmålene jeg spurte om. Jeg var ikke fornøyd med svaret da, men tok det til etteretning.

Etter flere tilbakemeldinger fra andre politikere og flere innbyggere som var undrende til svaret som ble gitt, og på måten det ble gitt på, har jeg valgt og spørre deg igjen her i Budstikka. Derfor legger jeg ut Interpellasjonen min og håper å få et bedre svar på spørsmålene mine denne gangen.

Og ja, Høyre er klar over åssen det i praksis fungerer i dag, og at kommunen ikke gjør noe ulovlig med denne praksisen.

Vi ønsker bare svar på interpellasjonen vi sendte.

Mvh
Anders Ramsland
Songdalen Høyre