Årsmøte 2015

Alle våre medlemmer ønskes velkommen til årsmøte torsdag 19. november kl. 19:00 på Songdalen Rådhus
Innkalling og saksliste sendes også pr e-post.


Innkalling til årsmøte 2015

Sted: Songdalen Rådhus (inngang kantine)
Dato: Torsdag 19. november kl. 19:00Saksliste

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Valg av 2 til å signere protokoll
 4. Styrets årsberetning 2015 v/Tor Marius
 5. Rapport fra kommunestyregruppen 2011-2015 v/ Solveig Nordkvist
 6. Orientering fra ny kommunestyregruppe 2015-2019 v/ Anders Ramsland
 7. Lokale vedtekter for Songdalen Høyre
 8. Regnskap 2015 med revisjonsrapport og budsjett for 2016
 9. Valgkomiteens innstilling for valg av:
  - Nestleder
  - Styremedlem (kasserer)
  - Varamedlem
  - Revisor

10. Styrets innstilling for valg av valgkomité for neste årsmøte

11. Valg av delegater m/vara til Vest Agder Høyres fylkesårsmøte januar 2016

12. Innkomne saker (sendes styret innen fredag 13.november)

13. Avslutning


Enkel servering.

Med vennlig hilsen,
Songdalen Høyre v/ styret
Tlf: 41 56 03 46 / E-mail: tm_markussen@hotmail.com