Helseminister til Songdalen

Onsdag 19. august fikk Songdalen kommune besøk av Helse-/omsorgsminister Bent Høie (H), hvor han blant annet møtte representanter fra helse-/omsorgssektoren.
Helse-/omsorgsminister Bent Høie strålte om kapp med sommersola, da han ankom Songdalen sentrum forrige onsdag.

Bent Høie ble tatt i mot av fungerende ordfører Solveig Nordkvist, fungerende rådmann Brede Skaalerud, Høyres ordførerkandidat Anders Ramsland og lokallagsleder Tor Marius Markussen.

Høie ble tatt med i møte med representanter fra flere grupper innen helse-/omsorgssektoren i Songdalen kommune.  Her ble det gitt innføring og presentasjon av blant annet Enhet for Livsmestring, Spektertrappa (som første kommunen i landet) og demensvennlig kommune.

"Jeg er svært fornøyd med måten Songdalen kommune gjennomfører regjeringens satsing på psykisk helseomsorg og demens-problematikk. Kommunen har klart å ansette to psykologer mens andre kommuner ikke klarer å få tak i en. Kommunen jobber svært godt innenfor dette helsearbeidet, og dette er en ordning som jeg garanterer blir videreført", sa Høie.

Helseministeren ble videre med på valgkampstand med Songdalen Høyre. Her fikk ministeren møtt flere 9.klassinger fra Songdalen Ungdomsskole, som hadde mange spørsmål om alt fra sykehus til tilgjengelighet og synlighet for helsesøstre i skolen.