Interpellasjon om mangel på vann ved strømbrudd


Ordfører

Høyre spurte i formannskapsmøte om det er nødaggregater til å sikre vanntilførsel ved strømbrudd ved kommunale vanntårn i kommunen. Det ble da opplyst om at dette skulle være i orden  og det skulle være rutiner for dette.
Vi har den siste uka sett at dette ikke fungerer, og senest forrige Mandag var øvre del av Svarttjønnheia uten vann ved et strømbrudd som varte flere timer på dagen. Dette var riktignok et stømbrudd som var varslet, men ikke alle hadde fått det med seg.

Meg bekjent skjedde ingenting alvorlig, men hvem vet hva som kan skje ved et eventuelt langvarig strømbrudd vinterstid, eller feks ved en alvorlig brann og brannbilen går tom for vann.

Høyre valgte etter tilbakemelding i formannskapet og ikke gå videre i budsjettforhandlinger med dette.

Spm 1. Hva mener ordføreren om at situasjonen er slik for flere av kommunens innbyggere?
Spm 2. Er det ikke kommunens oppgave og gi innbyggerne det de betaler for i form av kommunale avgifter?
Spm 3. Ser ordføreren en løsning på denne situasjonen i nærmeste fremtid?


Mvh
Anders Ramsland
Songdalen Høyre.