NEXT - utviklingsprogram 2016

Vest-Agder Høyre har invitert tre kandidater fra Songdalen til å delta i Høyres utviklingsprogram for å utvikle fremtidig ledende folkevalgte og kandidater til nasjonale posisjoner.

Vest-Agder Høyre satser stort på viderutvikling og kompetanseheving av nye og erfarne folkevalgte. Målet er å utvikle fremtidens ledende folkevalgte og kandidater i nasjonale posisjoner i regjeringsapparatet mv. Aktuelle kandidater må ha evne og vilje til å jobbe langsiktig for å utvikle sine politiske ferdigheter.

 Fra Songdalen, har tre kandidater blitt valgt for deltakelse i NEXT-programmet.

- Ida Grødum:
Fast medlem i Songdalen kommunestyre 2015-2019. Medlem av formannskapet
- Anders Ramsland:
Gruppeleder for Songdalen Høyre. Leder av Tjeneste-/levekårs-utvalget
- Tor Marius Markussen:
1. vara for Songdalen Høyre. Leder for Songdalen Høyre

Hver enkelt av oss har både motivasjon, interesse og engasjement for lokal, regional og nasjonal politikk - og er klar for å ta til seg den læring og kunnskap som blir servert i skoleringen.