Prøve-nominasjonsmøte Stortingsvalg 2017

Songdalen Høyre avholder partimøte med prøvenominasjon og sender liste over 10 kandidater i prioritert rekkefølge til Vest-Agder Høyres nominasjonskomite.

Det avholdes også valg av 4 delegater fra vår lokalforening til Vest-Agder Høyres Nominasjonsmøte

Dato for Vest-Agder Høyres Nominasjonsmøte er satt til 28. november 2016.

Forslag til nominasjonsliste sendes ut pr email til alle medlemmer med registrert mail-adresse.