Kontakt

Adresse

c/o Ida Grødum, Gamle Kuliaveg 98
4645 NODELAND

Våre folk

Se våre politikere

Om Songdalen Høyre

Songdalen Høyre ledes av Ida Grødum

Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger, har forutsigbare rammer og trygge oppvekstsvilkår. Samtidig ønsker vi å arbeide for en frihet til selv å kunne velge det som passer best for deg selv og dine nærmeste. Høyre ønsker å benytte offentlig-privat samarbeid skal benyttes der det gis best resultat. Eksempelvis kan OPS benyttes for å gjennomføre en effektiv veiutbygging, barnehage og skoleutbygging.