Politikk

Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag

Våre hovedsaker

Skole og utdanning

En god skole som gir like muligheter for alle, uavhengig av sosial bakgrunn. Høyre vil at skolen skal være et læringsmiljø, som skal gjøre barna våre til uavhengige og reflekterte mennesker

Barnehage

Barnehagene våre skal ha godt tilrettelagte utearealer som benyttes i kombinasjon med naturen og nærmiljøet rundt dem.

Klima, næring og samferdsel

Songdalen skal være en kommune som gjør det enkelt for bedrifter å rekruttere ny arbeidskraft, samtidig som man legger til rette for å etablere ny og fremtidsrettet næring

Økonomi & forvaltning

En sunn og god økonomisk styring er viktig for å sikre kommunens og innbyggernes velferd. Songdalen skal være et godt sted å bo. Høyre mener at kvalitet og valgfrihet, sammen med et lokalt forankret demokrati, er viktig for å sikre tjenestene i Songdalen

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her