Kontakt

Adresse

Tor Søren Drivenes, Drivenes
4700 VENNESLA

Våre folk

Se våre politikere

Om Vennesla Høyre

Vennesla Høyre ledes av Nina Schei Ledang

Vennesla Høyre tror på det lokale selvstyre. Et godt, sterkt og levende lokalsamfunn bygges nedenfra av oss som er glad i og kjenner kommunen vår, ikke gjennom statlig overstyring og detaljregulering. Høyre vil at Vennesla skal være en ja-kommune. Behandle innbyggernes henvendelser raskt og effektivt. Imøtekomme innbyggernes behov så langt det er mulig, og være en medspiller.