Politikk

Vennesla Høyre vil føre en konservativ fremtidsrettet politikk bygd på det kristne kulturgrunnlaget, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett, og et forpliktende nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Våre hovedsaker

Barn og Familie

Familien er samfunnets viktigste fellesskap. Høyre vil føre en politikk som fremmer stabilitet og trygghet i familien, økonomisk, sosialt og moralsk.

Barnehage

Vennesla Høyre ønsker et godt og variert barnehagetilbud som gir foreldre mulighet til å ta de beste valgene for seg og sin familie. For å få til det trenger vi fortsatt kompetanse og kvalitet i barnehagene, reell likebehandling av offentlige og private barnehagene.

Skole

Vennesla Høyre ønsker at alle barn og unge skal ha gode utviklingsmuligheter. For å få til det trenger vi skoler som gir alle elever grunnleggende ferdigheter og et trygt læringsmiljø og en opplevelse av mestring.

Helse omsorg

Vennesla Høyre ønsker at kommunens innbyggere skal føle seg trygge på at de vil bli godt ivaretatt i ulike situasjoner og faser i livet. For å få til det må vi sikre at utsatte barn og familier får den hjelp og støtten de trenger så tidlig som mulig, se på eldre som de resurspersoner de er, og er positive til private løsninger for eldre og pleietrengende som er avhengige av tjenester i hverdagen.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her