12 av Høyres 14 fylkestingsrepresentanter stiller seg til disposisjon for en ny periode.

Fylkestingsvalget i 2023 vil bli avholdt i to valgkretser dersom Stortinget i juni vedtar en deling av Vestfold og Telemark. Nominasjonskomiteen i begge valgkretser har forespurt sittende fylkestingsrepresentanter om de ønsker en ny periode for sitt fylke, dersom det skulle bli aktuelt.

Fylkestingsvalget i 2023 vil bli avholdt i to valgkretser dersom Stortinget i juni vedtar en deling av Vestfold og Telemark.

Nominasjonskomiteen i begge valgkretser har forespurt sittende fylkestingsrepresentanter om de ønsker en ny periode for sitt aktuelle fylke, dersom det skulle bli aktuelt.

For Vestfold valgkrets har fylkestingsrepresentantene, Jan Birger Løken, Mari Pran, Petter Berg, Liv Margit Karto, Lasse Berntzen og Johanne Kirsebom stilt seg til disposisjon for en ny periode i Vestfold fylkesting.
Rune Hogsnes har meldt komiteen om at han ikke ønsker seg en ny periode i det nye fylkestinget i Vestfold.

For Telemark valgkrets har fylkestingsrepresentantene, Gunn Marit Helgesen, Karoline Aarvold, Edvard Mæland, Kathrine Evensen, og Nikolai Boye stilt seg til disposisjon for en ny periode i det nye fylkestinget i Telemark.

Kari Rasmussen som overtok plassen etter at Mahmoud Farahmand kom inn på Stortinget etter valget i 2021 – ønsker ikke en ny periode.

Nominasjonsmøtene for Vestfold Høyre og Telemark Høyre avholdes lørdag 19. november.

For eventuelle kommentarer, kontakt
Leder, nominasjonskomiteen Vestfold, Alf Johan Svele 992 55 424
Leder, nominasjonskomiteen Telemark, Stein Erik Amlie, 450 23 748