20 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk

Grenland får 20 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk.— Pengene skal blant annet brukes til reduksjon av kollektivtakstene og gratis buss til barn, sier stortingsrepresentant Solveig Sundbø Abrahamsen.

Midlene utbetales i tråd med bompengeavtalen fra august 2019. – Dette kommer de kollektivreisende til gode i Grenland

— Pengene Grenland nå får skal blant annet gå til reduksjon av takstene på kollektivtransport, gratis buss til barn, redusert antall soner og billettsamarbeid med tog, sier Abrahamsen

Abrahamsen sier videre at Samferdselsdepartementet vil betale ut midlene i løpet av kort tid.