74,2 millioner til Torp

Nå sender de borgerlige partiene på Stortinget millioner til Torp, og redder dermed flyplassen fra å legges ned.

Nå er det bestemt hvor mye Sandefjord Lufthavn foreløpig skal få i statlig støtte for å kompensere for tapene de har hatt gjennom korona-pandemien. Et tidligere stortingsvedtak var ikke tydelig nok for finansdepartementet, men dagens enighet levner ingen tvil. Regjeringspartiene Høyre, Venstre KrF sammen med Frp er enige om at Sandefjord Lufthavn skal få 74,2 millioner kroner i kompensasjon. Beløpet har økt betydelig siden det opprinnelige anslaget, men er nødvendigvis ikke nok, og kan økes dersom det skulle bli nødvendig. Enigheten mellom partiene sier at staten skal følge med på situasjonen, og om nødvendig øke støtten.

– Dette er en viktig seier for Vestfold og Torp, men vi som er representanter fra de borgerlige partiene i Vestfold vil fortsette å jobbe for mer penger til Torp. Vi er veldig glade for at dette nå har gått i orden. Torp er svært viktig for næringslivet i regionen, derfor har dette vært så viktig for oss å få på plass., forteller Lene Westgaard-Halle (H).

Dette er et riktig steg i riktig retning. Stortingets behandling av et tidligere oppfølgingsvedtak om blant annet Torp som skal skje mandag, blir svært viktig. Et solid flertall i Stortinget bestående av Høyre, Venstre, Sp, SV, Ap, Frp og KrF kommer til å vedta en marsjordre til regjeringen for å kompensere inntektstapet Torp har hatt som følge av covid-19.

– Jeg er glad for at regjeringspartiene er med på å synliggjøre dette med dette beløpet som et første steg på veien, sier Morten Stordalen.

– Regjeringens generelle ordning for å kompensere inntektsbortfallet passet ikke for Sandefjord Lufthavn og drift av en flyplass. Den opprinnelige ordningen kunne ikke dekke mer enn en liten del av flyplassens underskudd. Vi er derfor veldig glade for at vi nå har kommet til et beløp som på kort sikt vil hjelpe lufthavnen videre, forteller Kårstein Eidem Løvaas (H).

– Avtalen mellom de fire partiene sier at Sandefjord Lufthavn skal få kompensasjon for perioden fra mars og helt til september. Staten skal med andre ord følge med på utviklingen helt til høsten for å sikre fortsatt drift av lufthavnen, forteller Erlend Larsen (H).

– Bevilgningene skal ses i sammenheng med utviklingen i luftfarten, slik at kompensasjonen står i forhold til kommende utgifter og inntekter. Dersom pandemien gir begrensninger for norsk luftfart etter september, skal det vurderes å forlenge kompensasjonsordningen, forteller Carl-Erik Grimstad (Venstre).

– Norge åpnes gradvis etter hvert som smitteutviklingen i befolkningen avtar. Vi har allerede åpnet for reiser til og fra Danmark, og andre land kommer etter hvert. Når dette skjer vil flyselskapene komme i gang igjen, forteller Erlend Larsen, som sitter i Helse- og omsorgskomiteen.