Alf Johan Svele er innstilt som leder av Vestfold og Telemark Høyre.

Høsten 2018 ble det nedsatt en felles valgkomite fra Vestfold Høyre og Telemark Høyre, som sammen skulle komme med forslag til ny ledelse av Vestfold og Telemark Høyre. Valgkomiteen har bestått av 7 medlemmer, fire fra Telemark og tre fra Vestfold.

Valgkomiteens innstilling

Leder og 1. nestleder møter som faste representanter i Høyres Sentralstyre.

Det er tatt dissens på ledervervet

For Alf Johan Svele, Holmestrand 6 medlemmer

For Rune Hogsnes, Tønsberg 1 medlem

1. nestleder: Veslemøy Wåle, Notodden

2. nestleder: Liv Karto, Sandefjord

3. AU-medlemmer som sammen med 2. nestleder er vara til Høyres Sentralstyre.

1. Stein Erik Amlie, Skien

2. Renate Sølversen, Færder

3. Tove Øygarden, Tønsberg

Leder kvinneforum: Hilde P. Østlie, Bamble

Nestleder velges av kvinneforum selv, men vedkommende skal komme fra Vestfold.