Alle fortjener en verdig eldreomsorg – leve hele livet

I dag er det for store forskjeller i eldreomsorgen. Derfor har vi laget reformen «Leve hele livet». Den handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat og måltider, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Helene Røsholt er stortingskandidat for Høyre i Telemark.

Pårørende er en ressurs som ofte benyttes feil, mens de eldre selv har ressurser som gjerne brukes for lite. Mange eldre bor hjemme og er i god form. Dette er mennesker som har store ressurser og mulighet til å bidra i samfunnet mer enn de kanskje gjør i dag. Hvis kommunens innsats starter tidligere, vil flere pårørende orke å bidra lenger. Da vil de eldre kunne bo hjemme lengre, og noen vil slippe å flytte på sykehjem. Derfor ønsker Høyre en nasjonal strategi for pårørende, for å hjelpe de som får store omsorgsoppgaver for personer i nær familie.

Senterpartiet er imot «Leve hele livet» og kuttet reformen i sitt alternative budsjett for 2019. Med SP ved roret ville derfor ingen av grepene blitt gjennomført. I tillegg vil SP avslutte prosjektet med primærhelseteam, oppfølgingsteam og pilotprosjektet på legevaktfeltet, som alle er nye løsninger for eldreomsorgen. De kuttet også strategien for aldersvennlige samfunn.

Arbeiderpartiet er mer opptatt av ideologi enn av kvalitet: For Høyre er det viktigste at beboerne på sykehjemmet har det bra, og at tilbudet de får er godt. I byer hvor Ap styrer ser vi at de sier opp kontrakter med private aktører, utelukkende fordi aktørene er private, selv om beboere og pårørende er godt fornøyd med tilbudet. For Høyre er det ikke viktig hvem som driver sykehjemmet, men at hver beboer får et tilbud som er tilpasset seg og sine behov. Da trenger vi mangfold av tjenester, slik at alle gode krefter kan slippe til og jobbe for å levere bedre tjenester.

«Leve hele livet» skal bidra til at eldre kan mestre livet lengre, og ha en trygg og verdig alderdom. Målene med «Leve hele livet» er at eldre får flere gode leveår der de beholder god helse og kan leve aktive og selvstendige liv. Samtidig skal de kunne føle seg trygge på at de får god helsehjelp til rett tid. Stem Høyre ved valget -for å sikre en verdig eldreomsorg.