Alle i Vestfold skal få en mulighet – ingen skal gå ut på dato

Arbeidslivet endrer seg raskt, blir mer digitalisert, automatisert og robotisert. Likevel vil mennesker alltid være vår viktigste ressurs, derfor lanseres det nå en stor satsing på nettopp det å lære mer.

Vi står midt i en av vår generasjons største utfordringer. Dette kommer på toppen av at vi allerede var inne i en periode med store omveltninger i arbeidslivet. Mange bransjer forandrer seg så raskt at flere kan oppleve at utdannelsen deres ikke lenger er relevant eller etterspurt lenge før de skal gå av med pensjon.

Noen kjenner på det allerede tidlig i karrieren, og det kan oppleves som frustrerende og vanskelig. I høyteknologiske og eksportrettede Vestfold er dette ekstra viktig, og noe mange står midt oppe i. I en tid med hurtige omstillinger og endringer, og nå også mange permitteringer, må vi satse mer på menneskers kompetanse, arbeidskraft og utdanning. Aldri før har det vært viktigere, og derfor lanserer vi nå en stor satsing som gjør at folk i Vestfold kan fylle på kompetansen sin.

Vi politikere snakker mye om fornybare ressurser og hvordan de er avgjørende for fremtiden. Men menneskelig kompetanse er også en fornybar ressurs, faktisk en av våre aller viktigste fornybare ressurser. Vi ville ikke klart å lage verdens beste satellittkomponenter i Horten uten menneskene i kompetansemiljøet der, vi ville ikke eksportert Larvikitt verden rundt uten de kloke hodene i steinindustrien og Sandefjord ville ikke vært fylkets gründerhovedstad uten kompetansen og stå-på viljen i næringslivet i byen.

Hele velferdssamfunnet vårt er bygget på kompetansen til alle dere som hver dag går på jobb, og alle de som har gått før oss. Det blir blant annet bygget av lærerne på Thor Heyerdahl skole, sykepleierne og legene på Tønsberg sykehus og folka på havna i Larvik. Som politikere er det en del av vårt ansvar å legge til rette for at kompetansen arbeidstakerne sitter med blir videreutviklet og fornyet. Dette er ekstra viktig i møte med morgendagens arbeidsliv.

Derfor er vi ekstra glade for at Høyre i regjering nå lanserer en kompetansereform som vil gi flere mulighet til å lære hele livet og stå lenger i arbeid. Ingen skal oppleve å gå ut på dato i norsk arbeidsliv, men faktum er at mange risikerer å gjøre nettopp det.

Teknologisk utvikling, kunstig intelligens og det grønne skiftet gir Norge som nasjon og Vestfold som region store muligheter vi må gripe, og vi har heldigvis konkurransefortrinn på flere områder. Vi er allerede eksportrettede, vi har allerede sterke kompetansemiljøer, og vi tenker allerede innovativt. Men som vi har sett de siste ukene, verden forandrer seg raskt og for eksempel eksporten fører også med seg utfordringer, og vi blir tvunget til å tenke nytt.

Mange arbeidsoppgaver vil endres, kreve mer formell kompetanse for å utføres, eller forsvinne helt. Det fører til at de med lav eller ingen utdanning står i større fare for å falle utenfor arbeidslivet og i varende utenforskap. Det har vi ikke råd til, folk i Vestfold må tas vare på. Derfor skal Høyre i regjering sørge for at alle får muligheten til å utdanne seg, fylle på med kunnskap og kompetanse, videreutdanne seg eller omskolere seg. Det er nemlig slutt på den tiden da vi utdannet oss først og jobbet etterpå. Vi må nå i større grad lære hele livet.

Utdanning har vært – og er – selve billetten inn i arbeidslivet, men i fremtiden vil ikke én billett ta oss langt nok. For mange av oss kan det være nødvendig med flere billetter, eller et klippekort. Kompetansereformen «lære hele livet» favner bredt: Den vil gi mennesker en ny sjanse i arbeidslivet og i utdanningssektoren, sørge for at de som trenger det får nødvendig faglig påfyll, og åpne opp utdanningssektoren for flere. Den vil sørge for at bedrifter og arbeidstakere i Vestfold vil få sjanse til å holde tritt med utviklingen. Høyres og regjeringens løsning i møte med fremtidens arbeidsliv er å investere i mennesker og deres evner.