Ap og SP svekker norsk næringsliv

De røde partiene på Stortinget vedtok nylig å gjøre det svært vanskelig for bedrifter å leie inn arbeidsfolk til midlertidig arbeid. Sp og Ap i regjering legger stadig nye kjepper i hjulene til norske bedrifter – og norske arbeidsplasser.

Erlend Larsen, Stortingsrepresentant for Vestfold Høyre

De røde partiene på Stortinget vedtok nylig å gjøre det svært vanskelig for bedrifter å leie inn arbeidsfolk til midlertidig arbeid. Sp og Ap i regjering legger stadig nye kjepper i hjulene til norske bedrifter – og norske arbeidsplasser. Ideelt sett skal alle ha et fulltidsarbeid. Det er svært mange årsaker til at det ikke er gjennomførbart.

Svært mange bransjer er styrt av sesonger. Landbruket og fisket er to eksempler, men også matindustrien blir styrt av sesonger. Norske verft er avhengige av å kunne opp- eller nedbemanne dersom de skal være med på internasjonale anbud for å bygge skip. Reiselivsbransjen og kultursektoren er andre eksempler – noe vi ser nå som det er julebordsesong.

Det er mange bedrifter der ute som må ta oppdrag når det finnes oppdrag. I perioder er det mange bransjer som må kunne bemanne opp eller ned på kort tid. Det må være mulig for næringslivet å leie inn arbeidskraft for å ta produksjonstoppene.

Det forundrer meg at Senterpartiet er mot innleie. Vi så hvor avhengige landbruket er av innleie under pandemien. Det var krisestemning i landbruket da utenlandsk arbeidskraft ble nektet innreise til Norge.

De røde partiene trumfet ideologi foran hensynet til norske bedrifter og arbeidsplasser da de vedtok kraftige innstramninger i reglene for innleie. Nekter vi næringslivet muligheten til å leie inn arbeidsfolk, må bedriftene enten la være å levere inn anbud på større jobber – noe som vil hindre dem fra å vokse og skape nye og sikre arbeidsplasser – eller så vil bedriftene kreve høyere betaling for de samme jobbene.

Forslaget om å forby innleie kan med andre ord føre til prisstigning i enkelte bransjer, ikke minst innen byggebransjen. Vanlige folk trenger ikke økte priser på leiligheter.

Det kan se ut som at denne regjeringens hovedmål er å ramme næringslivet så hardt som mulig. Når de rammer næringslivet rammer de også arbeidsplassene til folk. De rammer folks behov for en trygg arbeidsplass.

Veldig mange av oss har vært avhengig av bemanningsbyråer for å få en plass i arbeidslivet. Nyutdannede, folk med hull i CV’en eller folk som ikke har gjort det noe bra på skolen må få en mulighet til å vise arbeidsgivere at de duger. For mange av dem går veien til faste heltidsstillinger via bemanningsbyråene. For mange av disse er arbeidsledighet det eneste alternativet til bemanningsbransjen.

Når bemanningsbyråer som Manpower kan fortelle at så mange som 40 prosent av de som leies ut får tilbud om fast jobb hos bedriften de er leid ut til, så bør det være et godt eksempel på hvor viktig denne bransjen er som døråpner for mange mennesker.

Hovedregelen i norsk arbeidsliv skal være hele og faste stillinger. Det er heldigvis også tilfellet i Norge. Da Høyre var i regjering gjennomførte vi en rekke innstramninger for bemanningsbransjen, innstramninger som tok bedre vare på arbeidsfolkene. Det ble ikke lenger lov å ha fast ansatte som gikk uten lønn mellom oppdragene. Bemanningsbransjen måtte sikre dem lønn i venteperiodene. Det ble også begrensede muligheter til å avtale tidsbegrenset innleie av ansatte.

Regelendringene som ble gjort tok hensyn både til arbeidsfolks rettigheter og næringslivets behov for å opp- og nedbemanne slik at de kan fortsette å levere tjenester på områder med store sesongvariasjoner.