AP støtter kommunister – hva har skjedd?

AP og LO i Vestfold Telemark anbefaler velgerne åstemme på det kommunistiske partiet Rødt. Tidligere har man anbefalt å stemmerødgrønt, men denne linjen er forlatt foran årets kommunevalg, uttaler bådeFagforbundets regionleder i Telemark, Marianne Nilsen Skjønstad ogfylkestingskandidat for Arbeiderpartiet Irene Bordier Haukedal.

Nå skal det tydeligvis bare stemmes helrødt – Rødt, SVeller AP! APs gruppe leder i Vestfold fylkesting, Arve Høiberg, følger opp ogadvarer velgere som vurderer å stemme Senterpartiet samtidig som han irritererseg over Senterpartiets fylkesordførerkandidat Terje Riis Johansen, som ifølgeHøiberg er mer interessert i ordførerkjedet enn i politikk.

APs/LOs utspill er oppsiktsvekkende og alarmerende.

Vi ser nå at LO/Arbeiderpartiet anbefaler velgerne å stemme også på et selverklært kommunistisk parti. Kommunistisk styre er verden over forbundet med undertrykkelse, fravær av rettssikkerhet og mangel på respekt for det vi i den vestlige verden anser for grunnleggende menneskerettigheter. Statsminister Einar Gerhardsen tok et nødvendig og nådeløst oppgjør med kommunismen og sa i Kråkerøytalen bl.a.:

«Det som kan true det norske folks frihet og demokrati er den fare som det norske kommunistpartiet til enhver tid representerer. Den viktigste oppgaven for Norges selvstendighet, for demokratiet og rettssikkerhet er å redusere kommunistpartiets innflytelse mest mulig.»

Har dagens AP/LO glemt dette? Er kommunisme nå i ferd med å bli stuerent i AP/LO?

Det kommunistiske partiet Rødt går til valg på kamp mot landets 100.000 private bedrifter for å stoppe den «kapitalistiskeberikelsen på andres arbeid». Slik definerer de det å drive bedrifter med overskudd, i et privat næringsliv de fleste av landets sysselsatte arbeider. Hvordan kan AP/LO få seg til å anbefale velgerne å stemme på et slikt parti? Bør vi ikke kunne forvente at AP tar et politisk og ideologisk oppgjøre med partiet Rødt – Norges desidert mest ytterliggående parti på nasjonalt nivå?

En ting er at Rødt er negative til privat næringsvirksomhet generelt, men skal vi også i Vestfold Telemark, slik vi ser AP etter krav fra Rødt lar seg tvinge til i Oslo, få oppleve at kvalitetsledende, veldrevne og populære private tilbud innen barnehage og omsorg forbys etablert eller skal de rekommunaliseres, selv om dette påfører kommunen titalls millioner kroner i økte kostnader?

Erfaringene internasjonalt er entydige. Venezuela har feilet katastrofalt. Østblokken har kollapset. Like land ble delt i to- Vest-Tyskland og Øst-Tyskland, Nord-Korea og Sør-Korea. Resultatene for innbyggerne som havnet i den kommunistiske delen var katastrofale, enten man måler i velstand, frihet eller trygghet. Har AP glemt hele vår nyere historie for å kunne alliere seg frem til makt?

Høyre ber ved dette kommune- og fylkestingsvalget om velgernes tillit til å føre en politikk som bygger opp vår felles verdiskapning. Der private aktører støttes og stimuleres til å fortsette god virksomhet, og der vi har velfungerende offentlige tjenester som verdsetter den verdifulle innsats som ytes av lærere, omsorgsarbeidere og andre offentlig tilsatte. Norge trenger en sterk privat sektor som balanserer den sterke offentlige sektoren. Kommuner og fylkeskommuner har ansvaret for kvalitet i tjenestene, men om utøverne er private eller offentlige er underordnet. Gang etter gang ser vi at valgfrihet mellom private og offentlige aktører skjerper de ulike aktørenes anstrengelser for å holde kvaliteten oppe. Ideologiske skylapper skaper stillstand.

Det korstoget Rødt fører mot private aktører er nedslående nok, men at AP henger seg på er dramatisk. At Aps ledelse har tatt opp Rødts retorikk og omtaler næringsdrivende som «velfersdsprofitører» er bare trist.

Partiet Rødts kamp mot blandingsøkonomien, og mot private aktører, er en kamp som fører til tap av velferd, og over tid tap av grunnleggende rettigheter og verdier. Det bør velgerne merke seg.

Godt valg!