Arbeiderpartiet kutter støtten til KNM Narvik

Det er noe eget med nordmenns engasjement for foreninger og ideelle organisasjoner. Dugnad er et hedersbegrep i Norge. Denne regjeringen innførte en gaveforsterkningsordning slik at staten også blir med på dugnaden. Mørke skyer truer en populær ordning.

Erlend Larsen, Stortingsrepresentant for Høyre i Vestfold

Stiftelsen KNM Narvik har til sammen mottatt mer enn 1,3 millioner kroner fra gaveforsterkningsordningen. Det er et betydelig beløp som bidrar til å ta vare på- og formidler Sjøforsvarets historie.

Ordningen motiverer stiftelser, museer og foreninger til å hente inn penger fra private givere. For hver tusenlapp private gir, bidrar staten med 250 kroner. Dette gir kulturlivet flere ben å stå på, og sikrer maktspredning i kulturlivet. Det er ikke bare eliten som får bestemme hvilke organisasjoner som skal få statlige midler fra kulturbudsjettet.

De røde partiene Ap, Sp og SV har ved flere anledninger sagt at de vil avvikle ordningen, blant annet da kulturmeldingen ble behandlet for et par år siden. Ap bekreftet at de vil avvikle ordningen da de utarbeidet nytt stortingsprogram denne våren. KNM Narvik vil antagelig slite med å få midler fra kulturbudsjettet dersom denne ordningen avvikles.

Idretten har alltid fått gaver og sponsormidler fra private, mens kulturlivet ellers ikke har hatt denne tradisjonen på samme måte.

Gaveforsterkningsordningen erstatter ikke andre tilskudd, men er et supplement til andre offentlige tilskuddsordninger.

Gaveforsterkningsordningen skaper et privat engasjement rundt kunst og kultur, som vi mener på sikt vil komme alle institusjoner til gode. Ordningen løfter også muligheten for at organisasjoner som vanligvis ikke blir ansett som kultur, slik som stiftelsen som står bak fregatten KNM Narvik i Horten, får offentlige midler.

Gaveforsterkningsordningen har bidratt til en rekke prosjekter i Vestfold, slik som festivalen TO BEethoven or not TO BEethoven, Foreningen Fuglehuks venner, Færder nasjonalparksenter, Interessegruppen for Torås fort, Oseberg Vikingarv og andre initiativ som vanligvis ikke omfattes av kulturstøtte.

En god kulturpolitikk skaper mangfold. Gaveforsterkningsordningen bidrar til å spre makten i kulturlivet, skaper flere finansieringskilder og bidrar til mangfold og vekst. Vi vil ta vare på og videreutvikle gaveforsterkningsordningen dersom vi får fortsette i regjering. Den offentlige kulturfinanseringen skal fortsatt være bunnplanken, mens gaveforsterkningsordningen skal være et supplement. Den skal ikke erstatte offentlige midler.

Uten frivilligheten stopper Norge.