Arbeidsledigheten faller videre i Vestfold

Arbeidsledigheten faller for sjette måned på rad i Vestfold. Tilbakegangen er på to prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Dette gleder stortingskandidatene Kårstein Eidem Løvaas og Lene Westgaard-Halle.

-Arbeidsløsheten i Vestfold er gått ned for sjette måneden på rad. Dette betyr utrolig mye for næringslivet i Vestfold. Men det betyr enda mer for den enkelte som har en jobb å gå til. Det er der den store forskjellen er, mellom dem som har en jobb og dem som ikke har det. Høyre ønsker å fortsette med det som virker, sier Kårstein Eidem Løvaas.

Å ha en jobb å gå til gjør at vi kan ta vare på oss selv, skape oss et hjem og sikre barna våre muligheter i livet. Arbeidsinnsatsen finansierer fellesgodene i samfunnet. Arbeid gir oss frihet til å velge og mulighet til å bruke våre evner. Arbeid skaper også fellesskap, og er en viktig sosial arena.

-Vår visjon er å skape et Norge med flere og trygge arbeidsplasser i flere næringer enn i dag. Fremover ønsker vi å legge til rette for gründere, for dem som ønsker å skape nye bedrifter, og sikre rettferdige rammevilkår for næringslivet, sier Lene Westgaard-Halle

Løvaas og Westgaard-Halle trekker spesielt frem fem punkter de mener er viktige for Vestfolds næringsliv, som de vil jobbe med på Stortinget:

· Vi skal senke skattene på arbeid og norske jobber. Dette gjør det mer lønnsomt å jobbe og investere i flere lærlinger og nye jobber.

· Vi skal skape flere jobber i bygg- og anleggsnæringen gjennom å gjøre det enklere og billigere å bygge mer. Vi må skape mer, ikke skatte mer.

· Terskelen inn i arbeidslivet senkes, ikke heves, slik Arbeiderpartiet ønsker. Dette gjør det lettere for dem som er skjøvet ut, å komme tilbake.

· Forfallet på vei og jernbane går ned, og skal fortsette videre ned, ikke opp, slik det gjorde under forrige regjering. Satsningen på vei og jernbane er økt med mer enn femti prosent de siste fire årene. Forfallet på riksveier og jernbane skal være fjernet innen 2030.

· InterCity bygges ut fullt, slik at vi får dobbeltsporet jernbane gjennom hele Vestfold.