Bedre lønnsomhet og positiv lønnsutvikling for bonden

I en fersk spørreundersøkelse, svarer 4000 bønder at de har bedre lønnsomhet nå enn under den rødgrønne regjeringa.

Undersøkelsen viser at flere bønder har hatt en positiv lønnsutvikling og at vi i dag har et landbruk som ønsker å satse og som har tro på fremtiden.

Landbruket i Telemark blir ofte satt i kontrast til de store områdene i norsk landbruk som Jæren og Mjøsregionen, men hvert fjerde norske eple som selges i butikken kommer fra Midt-Telemark – Vi kan kalle oss et fruktfylke og skal være stolte av det.

Fra 1. januar 2020 er Vestfold og Telemark et fylke. Bønder i regionen kommer til å produserer en betydelig andel av landets frukt, grønnsaker og matkorn. Uten tvil, så har bonden en viktig rolle i det norske samfunn, først og fremst som matprodusent men også som bærer av den norske kulturarven.

Landbruksarealene er bondens næringsarealer og næringsmiddelindustrien er en stor næring i fylket vårt. Vestfold og Telemark Høyre vil være en garantist for at rammevilkårene for næringen forblir gode, og vil støtte produsenter som satser på storskalaproduksjon som er effektiv og konkurransedyktig, samt gründere og småskalaprodusenter som lager høykvalitets matvarer og finner nisjer innen landbruket.

Målet er at bønder fortsatt skal ha bedre lønnsomhet og positiv lønnsutvikling.