Bedrifter går konkurs – hvor er regjeringen?

Kun 3186 av 208.000 bedrifter med minst en ansatt har fått strømstøtte. Ap-Sp-regjeringen forsøkte i det lengste å unngå å gi næringslivet strømstøtte, og klarte det nesten.

Erlend Larsen, Stortingsrepresentant for Vestfold Høyre

I en kronikk nylig etterlyste jeg mer strømstøtte til næringslivet. Strøm- og drivstoffkostnader er en stor årsak til den store prisveksten vi har på matvarer og andre nødvendige varer. Den store prisveksten er også en vesentlig årsak til at bedrifter går konkurs og folk blir arbeidsledige.

Dette ble litt for mye for stortingsrepresentant Kathrine Kleveland (Sp). I et kraftfullt avisangrep på meg og Høyre ramser hun opp alle regjeringens fortreffeligheter. Mens gresset gror, dør kua. Samtidig som Kleveland skjønnmaler regjeringens politikk topper Vestfold og Telemark konkursstatistikken. Antall konkurser økte med 31 prosent i fylket vårt. Bedrifter som klarte seg gjennom pandemien opplever nå at kraftprisene kveler dem.

Kleveland uttrykte hverken frykt eller empati for alle dem som mister sitt arbeid eller livsverk gjennom konkurser. Hun og regjeringen er mer opptatt av å tvinge bedriftene inn på fastprisavtaler. For en uke siden kunne vi lese at kun 130 av landets 208.000 bedrifter har inngått fastprisavtale på strøm. Hva er det politikere forstår som ikke næringslivet forstår?

Det er ulogisk for de fleste å inngå fastprisavtale i en tid hvor strømprisen er på et historisk toppnivå som følge av krigen i Ukraina. Det er stor sannsynlighet for at prisene nærmer seg prisnivået som var før Putin begynte sin hybride krigføring i forkant av invasjonen for et år siden. I tillegg skurrer det kraftig at fastprisavtalene også skal gjelde for netter og helger, tider hvor næringslivet ikke trenger strømmen. Dette gjør fastprisavtaler langt dyrere enn hva det vil se ut til gjennom tilbudt pris pr kilowattime.

Det finnes lys i dette kraftmørke. VG kan melde at norsk industri får strømstøtte – men det er takket være EU. Før jul fikk norsk kraftkrevende industri store summer, noe som sikrer norske arbeidsplasser, verdiskapning og skatteinntekter. Men regjeringen liker det ikke. De var imot at blant annet Norsk Hydro skulle få 1,4 milliarder kroner i støtte. Det var tross alt EU som bestemte at norsk næringsliv skulle få strømstøtte. Dette passer dårlig inn i bildet EU-motstanderne forsøker å bygge.

Senterpartiet og regjeringen var raskt ute med å gi gartnerinæring og landbruket strømstøtte. Dette var viktige og gode grep som fikk bred støtte i Stortinget. Det er en gåte for meg at Senterpartiet ikke klarer å se at strømprisene rammer det øvrige næringslivet like hardt.

Da strømstøtten til landbruket ble vedtatt foreslo Høyre og noen andre partier at regjeringen skulle pålegges å utrede støtte til resten av næringslivet, men Ap, Sp, SV og MDG stemte imot. Under pandemien sørget Solberg-regjeringen for støtteordninger for å holde bedrifter i gang og folk i arbeid. Det var et av flere grep som gjorde at Norge klarte seg nokså bra. Vi må gjøre hva vi kan for at bedrifter og ansatte kommer seg igjennom denne krisen også.