Dagligvaretilsynet skal samlokaliseres med Forbrukertilsynet i Grenland

Som del av omorganiseringen av forbrukerapparatet, vil Forbrukertilsynet få nye oppgaver og flytte ut av Oslo. Nytt hovedkontor etableres i grenlandsområdet.

Et samlet Storting ba i mai 2018 regjeringen fremlegge forslag til lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden. Regjeringen har besluttet å foreslå at et selvstendig dagligvaretilsyn skal håndheve loven. Hvis dette vedtas av Stortinget, vil tilsynet bli samlokalisert med Forbrukertilsynet, som skal etableres i Grenlandsområdet innen 1. januar 2021.

Hvorfor falt valget på Grenland?

Nærings -og fiskeridepartementet har vurdert lokalisering av tilsynet i tråd med KMDs retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser.

Etablering i Grenland ivaretar behovet for en lokalisering i nærheten av der bransjen holder til, noe som også flere høringsinstanser har fremhevet.

Regjeringen har derfor kommet til at det nye Dagligvaretilsynet skal samlokaliseres med Forbrukertilsynet i Grenland.