Det er valgene vi tar i dag som blir skrevet inn i historiebøkene

Tiden for vakre ord og nitidige utredninger er over. Forsvaret må få betydelig med ekstrabevilgninger slik at vi gir et tydelig signal til Putin om å holde fingrene fra fatet!

Erlend Larsen, Stortingsrepresentant

Det har tatt tid, men nå har regjeringen endelig sagt at de innstiller på å bruke 3,5 milliarder kroner ekstra til å styrke vårt Forsvar og vår sivile beredskap. Det er en god og nødvendig start. Men det kan ikke stanse med dette.

Det er innsatsen vi gjør for å sikre landet vårt nå som kommer til å definere vår generasjon for ettertiden. Det er valgene vi tar i dag som blir skrevet inn i historiebøkene. Det er ikke nok å krysse fingrene og håpe at krigen ikke skal smitte over til flere land. Vi må handle.

Forsvarssjefen har allerede antydet hva ekstrabevilgningene kan brukes til: Øke øvingsmengden for soldatene våre, seile mer og fly mer. Dette er strakstiltak som gir effekt. Innkjøp av drivstoff, ammunisjon og andre lavt hengende frukter må også prioriteres.

På lengre sikt må det investeres mer i luftvern, panservern og opprettelse av flere militæravdelinger. Krigen i Ukraina viser at vi er nødt til å bygge opp et troverdig militært forsvar. Det vil være selve garantien for at vi også kan motstå militær aggresjon i lufta, sjøområdene, på landjorda og i cyberdomenet.

Det russiske angrepet på Ukraina er nok et eksempel på at det vi ikke trodde ville skje, skjer. Dette føyer seg inn i rekken av eksempler som viser at katastrofer kommer overraskende på oss som samfunn, og katastrofen skjer svært hurtig. Ikke bare har vi fått krig i Europa, men vi har også erfart trusler om bruk av atomvåpen og andre masseødeleggelsesvåpen.

For oss som folkevalgte er det en sterk påminnelse om at vi må være forberedt på å håndtere det utenkelige. Selve grunnlaget for samfunnsdannelser var hensynet til å gi kollektiv trygghet og sikkerhet for innbyggerne. Dette er selve ur-gjerningen for folkevalgte. Vi må bygge god grunnberedskap, en beredskap som sikrer oss mot at det utenkelige skal skje. Det er unnlatelse av oss som folkevalgte dersom vi forutsetter oss bort fra fatale hendelser og kostbar beredskap, sivil som militær.

Vårt kollektive forsvarssamarbeid i NATO er grunnbjelken i vårt lands Forsvar. Norge er et stort land i areal, men lite i antall innbyggere. Det gjør oss avhengig av hjelp utenfra. Putins overgrep mot nabolandet understreker at vi er del av Europa og at vi må være med på å utvikle NATO.

Det er pause i hatretorikken fra Moxnes og Rødt mot USA og NATO. Kritikken fra SV’s politikere mot USA og NATO har også stilnet hen. Tenke seg til at flere av dem har vist større tillit til Putin enn USA. I historiens lys håper jeg noen av dem ser at de fremsto som Putins talerør her i vest.

Krigen viser med sin overtydelighet at hele den vestlige verden er avhengig av nettopp USA og det europeiske samarbeidet i NATO for å stanse Putins syke ønsker om invadere naboland.