Det er satt av 4,9 milliarder kroner ekstra til kommunene

Den høye arbeidsledigheten og krisen i næringslivet gir kommunene og fylket lavere skatteinntekter, samtidig gir koronaviruset kommunene betydelige kostnader.

Det er et press på sykehjem og hjemmetjenester, og det er et større behov for renhold og forebygging av smitte. Belastningen kommunene utsettes for svekker deres evne til å levere gode tjenester til innbyggerne. Derfor har Stortinget vedtatt å øke tilskuddet til kommunene og fylkeskommunene. I første omgang får kommunene i Vestfold og Telemark 346 millioner kroner for å kompensere for noe av dette.

Stortinget har i denne runden vedtatt å styrke kommuneøkonomien med 6,15 milliarder kroner. Av dette beløpet går 1,25 milliarder til fylkeskommunene i Norge. Mesteparten skal kompensere for tapte billettinntekter i kollektivtrafikken som følge av at langt færre kjører med bussen. 250 millioner går til å styrke kompetanseutvikling og opplæring for de permitterte i fylkene.

Det er satt av 4,9 milliarder kroner ekstra til kommunene. Av dette blir 3,75 milliarder fordelt til kommunene etter den fordelingsnøkkelen staten bruker. Dette gir kommunene i Vestfold og Telemark en økning på 297 millioner kroner. De resterende 1,15 milliardene skal brukes til å kompensere for bortfallet av foreldrebetaling i barnehage og SFO. Dette beløpet er foreløpig ikke fordelt, og kommer i tillegg til de nevnte 297 millionene.

Regjeringen vil foreslå flere økonomiske krisepakker til kommunene, blant annet i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Dette budsjettet fremlegges senere denne våren.

Fordeling øktrammetilskudd til kommunene med 3,75 mrd.

Kommune

Økt rammetilskudd

(1000 kr)

3801 Horten

19 189

3802 Holmestrand

16 793

3803 Tønsberg

38 772

3804 Sandefjord

44 268

3805 Larvik

33 525

3806 Porsgrunn

25 250

3807 Skien

38 725

3808 Notodden

9 757

3811 Færder

18 850

3812 Siljan

1 731

3813 Bamble

9 624

3814 Kragerø

7 528

3815 Drangedal

3 231

3816 Nome

4 916

3817 Midt-Telemark

7 402

3818 Tinn

4 273

3819 Hjartdal

1 435

3820 Seljord

2 359

3821 Kviteseid

1 914

3822 Nissedal

1 371

3823 Fyresdal

1 188

3824 Tokke

1 844

3825 Vinje

2 968

Vestfold og Telemark

296 913

Fordeling økt rammetilskudd tilfylkeskommunene med 1,25 mrd.

Kompensasjon

kollektivtrafikk

Bedriftsintern

opplæring mv.

Sum økt

rammetilskudd

(1000 kr)

(1000 kr)

(1000 kr)

Vestfold og Telemark

30 000

19 576

49 576