Det skal lønne seg å jobbe

Aleksander Leet er 2. kandidat på kommunevalglisten til Holmestrand Høyre.

Dirigenter, landsmøte

Jobb, en arbeidsplass, kolleger, å få bruke og utvikle sine evner til det beste for seg selv og for samfunnet. Dette er selvfølgeligheter for mange av oss, fullt oppnåelig for de fleste, men en fjern drøm for mange.

VTA – varig tilrettelagt arbeid er et tilbud som øker den enkeltes opplevde egenverdi, selvtillit og selvfølelse, skape et fellesskap, få den enkelte til å bidra med sine evner og utvikle sine ferdigheter.

Personer som har fått innvilget VTA er imidlertid like mangfoldige som oss andre. De har ulike evner, ulike muligheter, ulike utfordringer. For noen er VTA det som gir et meningsfylt innhold i hverdagen, for andre kan det være et steg på veien mot ordinært arbeid.

Ta for eksempel Viggo Nordby Holtan fra Sande. Etter mange år på uføretrygd, fikk han VTA-plass. I dag jobber han 4 dager i uken som utplassert på Europris, men er fortsatt tilknyttet VTA. Han er frustrert over at han som fysisk ikke jobber i den lokale vekstbedriften fortsatt tar opp en VTA-plass. Han peker på at man bør satse på «Helt med» modellen der personer med utviklingshemming og uføretrygd får muligheten til en jobb i det ordinære arbeidslivet. Det er mange på ventelister for VTA-plass, og mange som ønsker å få en hverdag der de kan bruke sine ressurser og evner.

Det er som Viggo sier: «Hjemmesitting er roten til alt vondt». Han sier at jobben har gitt ham et helt nytt liv, en trygghet, et nettverk og en sosial arena. Det har gitt ham selvtillit. Han har engasjert seg i politikken for å kjempe for å gi muligheter til andre som sliter. Viggo er nå kommunestyrekandidat for nye Holmestrand Høyre til høstens valg.

Høyre er gjennom sin ideologi partiet som setter enkeltmenneskets i fokus. Vi vil gi den enkelte muligheter til å bruke sine evner og oppnå sitt potensial. For personer med nedsatt funksjonsevne er VTA en fantastisk mulighet, for samfunnet er de en viktig ressurs som må brukes. Høyres landsmøte må derfor aktivt vedta at vi skal prioritere flere VTA-plasser, og prioritere ordninger som gir folk muligheter for arbeid tilpasset den enkeltes evner.