Distriktene trenger bredbåndstilgang

Senterpartiet lever i en annen tid, og det er veldig bokstavelig ment. Åslaug Sem-Jacobsens påstander i hennes innlegg 11. april er et godt eksempel på dette. Senterpartiets mediepolitisk talsperson mener at det ikke hjelper å øke bevilgningen til lokalmedier, når Posten ikke kan levere aviser daglig. Det er trist å se at Senterpartiet ikke har fulgt med i den teknologiske utviklingen.

Da jeg bodde i USA på 90-tallet ble jeg introdusert for e-post. Med lite blunk ble det enklere å kommunisere med omverdenen. Informasjonene kunne sendes og mottas i løpet av noen sekunder. På daværende tidspunkt var man helt avhengig av en datamaskin, eller PC om man vil, for å kunne få tilgang til Internett og nyhetene som fantes på America Online (AOL). Riktignok var det slik at familien jeg bodde hos abonnerte på papiraviser, og disse leste jeg, men det å få ferske nyheter på sekundet hadde en litt annen verdi.

Heldigvis har tidene endret seg. Nå kan man få tilgang til aviser, ukeblader og til med elektronisk post (e-post) på en håndholdt enhet, også kalt mobiltelefon. Man kan motta brev fra offentlige instanser, banker og mer til elektronisk, og ikke minst svare på disse. Man kan til og med anmelde saker over nettet. Hvem skulle ha trodd at utviklingen har kommet så langt.

Sem-Jacobsen innlegg bærer preg av at Senterpartiet langt på vei snakker til mennesker som om de fortsatt skulle ha levd før 90-tallet, eller helst før internett i det hele tatt var påtenkt. Det gjør kommunikasjonen enklere, men muligens noe utdatert

Tallene fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at det har vært en nedadgående trend i antallet avis abonnementer på papir. Her snakker vi ikke om småendringer. Antallet som abonnerte på papiraviser var på 70 prosent i 2006, og 42 prosent i 2017. Altså en endring på 28 prosent i løpet av 11 år, og den kommer til å reduseres stadig mer i de kommende årene.

Når vi ser på antallet som leser papiraviser blir det ikke noe lystigere. I 1991 var det 84 prosent som leste papiraviser, i 2017 var det kun 32 prosent.

Det statistikken også viser er at stadig flere leser nyhetene sine på nett. Enten på en håndholdt enhet, eller på en PC. Dermed er tilgangen til Internett betydelige viktigere enn tilgangen til papiraviser. Noe som Senterpartiets medietalsperson burde være klar over. Nordmenn slutter ikke å lese aviser, men stadig flere nordmenn også dem som bor i distriktene velger digitale abonnement.

Om Senterpartiet virkelig er bekymret for folks tilgang til nyheter som opprettholder kvalitet burde de være glad for at regjeringen bevilger mer penger til lokale medier. Det er disse mediene som bidrar til å opprettholde lokaldemokratiet og å skape lokal tilhørighet og identitet, ikke Posten. Det også uheldig at Sem-Jacobsen kommer med noe utdaterte argumenter, folk i distriktene trenger bredbåndstilgang mer enn Posten, derfor ønsker Høyre å bygge ut denne infrastrukturen.

Dessverre kan det se ut som Senterpartiet ser spøkelser på høylys dag, selv der tiltaket sikrer lokal tilhørighet og gagner distriktene ønsker partiet å spille ned dem som bor uti distriktene for å mele sin egen kake.