En uvanlig sommer står for døren

Dette ble halvåretsom snudde Norge på hodet. Det meste ble stengt ned på ubestemt tid,arbeidsledigheten steg til himmels og næringslivet opplevde en krise vi ikkehar sett siden krigen. Regjeringen fikk for andre gang i vårt demokratishistorie utvidede fullmakter, og Stortinget ble skalert ned til et minimum forå hindre smittespredning. Det ble også halvåret med hjemmekontor, teams,kohorter og avstander til familie og venner. 2020 får en spesiell plass i norskhistorie.

I krisenes første dager viste det politiske Norge seg fra sin beste side. Stortinget viste at vi kan jobbe svært hurtig ved behov og i en periode også legge konfliktene til side og jobbe sammen for å redde landet, også i en krisesituasjon hvor vi hadde liten eller ingen historisk erfaring å trekke på.

Frem til 12. mars var vi på besøk hos en rekke bedrifter og organisasjoner som ga oss mange gode og nyttige innspill. Vi har løftet flere gode lokale saker inn i regjeringen, som for eksempel Sandefjord Lufthavn, ny base for luftambulanse i Telemark, fortsatt utbygging av dobbeltspor fra Tønsberg til Larvik, avfallsdeponi i Brevik, utvikling av næringsarealer i Sandefjord, utvikling av sykehuset i Rjukan, delt sykehusløsning i Holmestrand og mye mer.

Internt i våre respektive komiteer har vi arbeidet med saker.

KårsteinEidem Løvaas, Næringskomiteen:

«Det går godt i Norge, næringslivet er preget av optimisme, arbeidsledigheten er rekordlav og sysselsettingsgraden øker.» Denne teksten skrev jeg i starten av mars, mens vi jobbet med innspill til Høyres stortingsvalgprogram. Den teksten fikk vi ikke bruk for. 12. mars så næringslivet avgrunnen åpne seg foran dem. I komiteen har vi håndtert rekordmange henvendelser fra næringslivet, fra den enkeltstående baker til de største konsern. Utallige telefoner, teams-møter og mailer – innspillene har vært mange, tilbakemeldingene tydelige og krisepakkene dyre. Nå lysner det igjen for noen næringer, men særlig to næringer vil slite lenge fremover, reiselivet og kulturnæringene. Vi vet ikke hvordan den nye normalen blir, eller når vi kommer dit – men det er heldigvis gryende optimisme i mange bransjer.

Samtidig har vi hatt «de vanlige» sakene på bordet, og blant dem kan nevnes forbud mot pelsdyr og kompensasjon for dette, konkurransesituasjonen i dagligvarehandelen – et løpende og svært viktig arbeid som vi også skal jobbe mye med til høsten, landbruksoppgjør i koronaskyggen, statens eierskap og eierutøvelse, ny strategi for romfartsnæringen, midlertidige koronalover, blant annet lov til å avholde generalforsamlinger på teams, og saker knyttet til vår beredskap, herunder lagring av korn og produksjon av legemidler.

Det private næringslivet er grunnlaget for velferden vår, og Høyrepolitikken som er god for næringslivet i Norge er god for næringslivet i Vestfold og Telemark.

SolveigSundbø Abrahamsen, Transport- og kommunikasjonskomiteen:

Vårsesjonen har vært preget av arbeidet med ny Nasjonal transportplan. Som del i dette arbeidet reiste transportfraksjonen på en NTP-turné sammen med V og KrF. I ettertid har vi mottatt mange gode innspill til det videre arbeidet.

Etter at Covid-19 stengte ned landet var fraksjonens fokus å finne tilskuddsordninger som får aktørene gjennom krisen og sikre et visst nivå i kollektivtilbudet, særlig på kortbanenettet.

Samarbeidet med den nye politiske ledelsen i samferdselsdepartementet fungerer veldig godt. Knut Arild Hareide og hans rådgiver og statssekretærer (inkludert vår egen John-Ragnar Aarset) er dyktige, inkluderende og lyttende. Innimellom det hele, har fraksjonen gitt sine bidrag til programkomiteens arbeid. Det nye samferdselskapittelet skal vise Høyres satsing på økt bevegelsesfrihet for befolkningen og mulighetene teknologien gir for å få til dette – samtidig som transportsektoren reduserer klimautslipp. I den forbindelse har det også vært gjort et grundig arbeid med å se på hvordan veiprising kan fordele de brukerrelaterte bilavgiftene på en mer rettferdig måte mellom by og land.

Til høsten starter forhandlingene med Nasjonal Transportplan og viktige saker skal behandles i Stortinget, som EUs fjerde jernbanepakke som er en historisk fellessatsing i Europa på jernbane.

LeneWestgaard-Halle, Energi- og miljøkomiteen

I energi- og miljøkomiteen jobber vi med alt fra olje og gass, via vind- og vannkraft, til rovdyr og reindrift. Fra Høyres side er hovedfokuset å kutte utslipp, ta vare på natur, samtidig som vi legger til rette for verdiskaping, vekst og nye arbeidsplasser.

Denne våren har vi, tross korona, vært i tett dialog med næringslivet om utslippskutt, og behandler flere store saker. Vi har blant annet laget en plan for Barentshavet, og herunder diskutert hvor iskantsonen skal gå, vi har vært gjennom over førti tiltak for å få ned klimagassutslippene, vi har gjort endringer i Naturmangfoldloven knyttet til rovdyr, og regjeringen har lagt frem en stortingsmelding for å stramme inn på vindkraft.

Vi har akkurat fått de siste tallene for nedgang i utslipp, og politikken vår på feltet lykkes, vi ser nå ut til å nå de offensive målene satt for 2020, nå gjelder det å brette opp ermene for å nå 2030-målene. Her bidrar Vestfold og Telemark godt, blant annet gjennom store utslippskutt i landbrukssektoren.

ErlendLarsen, Helse- og omsorgskomiteen:

Det siste halvåret har vært preget av debatt rundt den nye operatøren av luftambulansetjenesten, tiltak for å løse fastlegekrisen, legemiddelmangel og korona – for å nevne noe. Det nye flyselskapet er godt i gang, og har vist at de leverer like gode luftambulansetjenester som forgjengeren gjorde. I skyggen av korona har det blitt vedtatt tiltak for å styrke fastlegeordningen og redusere legemiddelmangelen. Vi har også opprettet et eldreombud og innført rett til brukerstyrt personlig assistent for funksjonshemmede over 67 år.

Regjeringen har gjort mye viktig for mennesker som sliter med psykisk helse. Denne våren vedtok vi blant annet en Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. Målet er blant annet å få ned rusmisbruk og selvmord.

Etter grundig evaluering og høring blant landets faglige eksperter fremmet Høyre i regjering den største moderniseringen av bioteknologiloven siden 2004. Medisinsk teknologi er grenseløs. Den utvikler seg raskt, og gir oss uante muligheter for å behandle kreft, hjerte- og karsykdommer og andre sykdommer. I denne saken så vi at Ap, SV og Frp gikk sammen om å hurtigbehandle og vedta særdeles kontroversielle saker som såkalt mitokondriedonasjon, embryodonasjon og dobbeldonasjon uten høring og offentlig debatt.

Hjelposs å fortsette det gode arbeidet for Vestfold og Telemark – verv en venn ellerbli H:partner.