Endringer i postloven

Regjeringen legger frem en lovproposisjon om å redusere kravet til postomdeling fra 5 dager til annenhver hverdag. Det tas sikte på at lovendringen trer i kraft 1. juli 2020, sier Stortingsrepresentant og medlem av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, Solveig Sundbø Abrahamsen.


Regjeringen vil kjøpe avisomdeling tre faste dager i uken i områder uten avisbud i tre år. Personer og bedrifter med behov for postlevering alle hverdager kan få dette i postboks på postkontor/post-i-butikk, sier Abrahamsen

 

Hvorfor er dette nødvendig?


 Postmengden har gått kraftig ned på grunn av digitalisering, faktisk så mye som 65 % siden 1999. Det sendes mindre brev med posten, sier Abrahamsen.

Inntektene til Posten gått kraftig ned, mens utgiftene for å levere post i stor grad ligger fast. Staten bruker i dag over en halv milliard kroner på å kjøpe postdistribusjon 5 dager i uken. Det beløpet vil øke til omlag én milliard i løpet av de neste årene om det ikke gjøres endringer.

Skal vi over tid klare å levere gode posttjenester til de som har behov for det, må tilbudet tilpasses etterspørselen, forklarer Abrahamsen

Hun forklarer videre at antall dager posten kjøres ut til postkassene reduseres fra 5 til annenhver hverdag, men at post fortsatt vil distribueres til postkontor og post-i-butikk fem dager i uken som før.

 De som har behov for daglig sending/mottak av post kan opprette postboks på sin lokale post-i-butikk. Dette gjelder for eksempel veterinærer, legekontor, bilverksteder og andre selvstendig næringsdrivende, sier hun.

Noen lokalaviser omdeles med posten. Det skal fortsatt gjøres. Staten vil betale for at lokalaviser kjøres ut til postkassene tre faste ganger i uken (tirsdag, torsdag, lørdag) i tre år fremover. Det gir forutsigbarhet. Samtidig kommer det økt støtte til digitalisering av lokalavisene.

Folk skal fortsatt få post og lokalaviser i hele landet, er Stortingsrepresentantens avsluttende kommentar.