Endringer i postloven

Regjeringenlegger frem en lovproposisjon om å redusere kravet til postomdeling fra 5 dagertil annenhver hverdag. Det tas sikte på at lovendringen trer i kraft 1. juli2020, sier Stortingsrepresentant og medlem av Stortingets transport- ogkommunikasjonskomité, Solveig Sundbø Abrahamsen.

Regjeringenvil kjøpe avisomdeling tre faste dager i uken i områder uten avisbud i tre år.Personer og bedrifter med behov for postlevering alle hverdager kan få dette ipostboks på postkontor/post-i-butikk, sier Abrahamsen

Hvorfor er dette nødvendig?


— Postmengden har gåttkraftig ned på grunn av digitalisering, faktisk så mye som 65 % siden 1999. Detsendes mindre brev med posten, sier Abrahamsen.

Inntektene til Posten gått kraftig ned, mens utgiftene for ålevere post i stor grad ligger fast. Staten bruker i dag over en halv milliardkroner på å kjøpe postdistribusjon 5 dager i uken. Det beløpet vil øke tilomlag én milliard i løpet av de neste årene om det ikke gjøres endringer.—

— Skal vi over tid klare å levere gode posttjenester til de som har behov for det, må tilbudet tilpasses etterspørselen, forklarer Abrahamsen

Hun forklarer videre at antall dager postenkjøres ut til postkassene reduseres fra 5 til annenhver hverdag, men at post fortsattvil distribueres til postkontor og post-i-butikk fem dager i uken som før.

— De som har behov fordaglig sending/mottak av post kan opprette postboks på sin lokalepost-i-butikk. Dette gjelder for eksempel veterinærer, legekontor,bilverksteder og andre selvstendig næringsdrivende, sier hun.

Noen lokalaviser omdeles med posten. Det skal fortsatt gjøres.Staten vil betale for at lokalaviser kjøres ut til postkassene tre faste gangeri uken (tirsdag, torsdag, lørdag) i tre år fremover. Det gir forutsigbarhet.Samtidig kommer det økt støtte til digitalisering av lokalavisene.

Folk skal fortsatt få post og lokalaviser i helelandet, er Stortingsrepresentantens avsluttende kommentar.