Enige om jordbruksavtale

– Det har i år handlet om å gjennomføre forhandlingene så normalt som mulig, men det var tidlig klart at det ikke kunne gjennomføres tradisjonelle forhandlinger i år. Det vi har kommet frem til er likevel viktig, fordi det vil bedre det økonomiske grunnlaget for næringen i Vestfold og Telemark, sier stortingsrepresentant og bonde, Lene Westgaard-Halle.

Regjeringen har i mange uker jobbet med tiltak for å redusere konsekvensene av koronakrisen, og nå er de enige med jordbruket om en jordbruksavtale.

– Det har i år handlet om å gjennomføre forhandlingene så normalt som mulig, men det var tidlig klart at det ikke kunne gjennomføres tradisjonelle forhandlinger i år. Det vi har kommet frem til er likevel viktig, fordi det vil bedre det økonomiske grunnlaget for næringen i Vestfold og Telemark, sier stortingsrepresentant og bonde, Lene Westgaard-Halle.

Koronapandemien, og tiltakene for å begrense smitten, har skapt et betydelig økonomisk tilbakeslag og stor usikkerhet om den videre utviklingen i jordbruksnæringen. Siden midten av mars har staten og jordbruket diskutert hvordan situasjonen kunne håndteres. Nå er altså partene enige og har landet en avtale som vil bidra til større forutsigbarhet for bøndene og matproduksjonen.

Økning på 350 millioner kroner

Avtalepartene har fordelt en økning i bevilgningen til jordbruksavtalen på 350 millioner kroner i 2021. Midlene disponeres særlig til pris- og direktetilskudd, og er fordelt for å styrke det økonomiske grunnlaget for matproduksjon, og for å ivareta klima- og distriktshensyn.

-Denne avtalen gir forutsigbarhet for bøndene i Vestfold og Telemark og bidrar til å trygge matproduksjonen vår. Den viderefører satsingen på landbruket i distriktene i en tid hvor det norske landbruket er ekstra viktig. Jeg er spesielt glad for at avtalen legger til rette for økt norsk produksjon av varer vi ikke er selvforsynte med i dag ved å styrke økonomien i korn, poteter, frukt og grønt, sier Westgaard-Halle.

– Jeg er også glad for at klimainnsatsen forsterkes. Vi har et foroverlent jordbruk i regionen vår som leder an, og har vist at de tar klimautfordringen på alvor. Klimainnsatsen forsterkes gjennom satsing på utslippskutt og klimatilpasning, blant annet gjennom tiltak som miljøvennlig gjødselspredning, satsing på biogass og teknologiutvikling, som Vestfold og Telemark er ledende på i Norge, avslutter Westgaard-Halle.