Mennesker foran systemer og ideologi

Vi er alle medmennesker. Men hva gjør vi når medmenneskelighet og ideologi støter sammen?

Helsen vår er noe av det mest private og personlige vi har. Derfor er det viktig for den enkelte å selv ha innflytelse over hvordan helsen vår forvaltes. Med Høyre i regjering har vi innført fritt behandlingsvalg. Hva betyr det? Jo, på område etter område får du og jeg anledning til å velge hvor vi skal behandles, noe som gjør at vi raskere får behandling og køene blir kortere. For Høyre handler ikke dette om ideologi. Det handler om å ta alle gode krefter i bruk – og vi ser at ordningen er en suksess. Vestfold er det fylket hvor flest har tatt i bruk ordningen og stadig flere benytter seg av den. Fritt behandlingsvalg har overført makt fra systemet og til den enkelte pasient. Det stimulerer sykehusene til å finne nye og bedre måter å gi god og rask behandling.

Regjeringens siste grep er å utvide fritt behandlingsvalg til å omfatte intensiv rehabilitering for barn. Det betyr at barn kan få raskere behandling, uavhengig av om sykehuset er privat eller offentlig. Regningen sendes til staten. Slik setter Høyre mennesker foran systemer. Slik setter vi medmenneskelighet foran ideologi. Tenk litt på det. Tenk deg at du har et sykt barn, og du vet det er ledig plass til behandling – men du kan ikke benytte deg av den fordi lommeboken ikke strekker til. Slik vil ikke Høyre ha det, men det vil uforståelig nok Arbeiderpartiet.

I den endeløse køen av nødvendige moderniseringer og forbedringer AP ønsker å reversere, står ordningen med fritt behandlingsvalg. De 800 pasientene her i Vestfold som har fått raskere behandling for sine rusproblemer, sine psykiske utfordringer og andre lidelser burde ikke fått det så fort, mener AP. De skulle i stedet ha funnet sin plass i den endeløse køen fordi slik er systemet. Her setter AP ideologi foran medmenneskelighet. Vi snakker om 800 enkeltskjebner, deres familier, deres kollegaer og arbeidsgivere. Jeg og Høyre mener det er riktig å ha pasienten i fokus, ikke systemet.

AP mener fritt behandlingsvalg er en dårlig ordning. Jeg tror de 800 pasientene i Vestfold og de 3600 i Norge som så langt har benyttet seg av ordningen er uenige.

For å sitere helseminister Bent Høie: «I motsetning til Arbeiderpartiet, mener jeg at valgfrihet for pasientene har en verdi i seg selv. Vi ønsker alle å ha kontroll over egne liv. Vi vil velge den behandlingen som passer oss selv best. Fritt behandlingsvalg gir makten over egen helse tilbake til pasienten.»

Naturligvis bidrar dette også til å redusere helsekøene. Med Høyre i regjering er helsekøene redusert med 70.000 mennesker, og pasientene venter 18 dager kortere i gjennomsnitt. Ruspasienter venter en måned kortere. Familiefedre som får stablet livet sitt på bena. Partnere som igjen fungerer i forholdet. Arbeidstagere som igjen møter på jobb. Ringvirkningene er positive for enkeltmennesket, familien og samfunnet.

For meg er det uforståelig at Arbeiderpartiet går til valg på å skrote ordningen med fritt behandlingsvalg. Ikke bare er det en hån mot de tusener som har hatt, og kommer til å ha glede av det, men det bidrar de også å skape en mer todelt helsetjeneste. Det er himmelropende paradoks til hva AP ellers forsøker å kommunisere. Om man fjerner fritt behandlingsvalg, bidrar man til å gjøre valgmuligheten om til et spørsmål om størrelsen på lommeboken. For å bruke et uttrykk Arbeiderpartiet selv ofte benytter: Da tar man faktisk fra de som har lite og gir til dem som har mest fra før.

Det er ingen skam å snu. Gode ideer kan komme fra både høyre- og venstresiden i politikken. Derfor håper jeg Arbeiderpartiet kan snu i denne saken, og sette pasientene foran systemet – medmennesker foran ideologi.


Kårstein Eidem Løvaas,

Stortingskandidat, Vestfold Høyre