Et rigid norsk plansystem kan fort være forskjellen på om vi vinner eller taper

Norge er verdensledende i produksjon og bruk av grønn energi. Det skal vi fortsatt være. Ikke bare som energiprodusent, men som innovatører og utviklere i det grønne skiftet. Derfor skal vår rolle være å tilrettelegge, understøtte og bidra. Ikke eie og drive.

Petter Ellefsen er stortingskandidat fra Telemark.


Krafttilgang er en nøkkel. Optimal produksjon, enten det er med vann, sol eller vind, og intelligent distribusjon er nødvendig for vår ledende rolle. Da kan vi, ikke bare, produsere batterier, hydrogen og andre nødvendigheter for fremtiden, men også bruke vår industrikompetanse til å gjenvinne og gjenbruke materialer.

Kunnskap er den neste. Uten verdens beste lærere og utdanningssystem får vi ikke verdensledende industri. Skole handler ikke om mest mulig fravær og minst mulig oppgaver. Skolens oppgave er å utvikle elevene og kvalifisere dem for et fremtidig arbeidsliv. Det er også utdanningssystemets oppgave å levere nok og oppdatert kompetanse for næringslivet.

Et rigid norsk plansystem kan fort være forskjellen på om vi vinner, eller taper, i en global konkurranse om etableringer. Vi vil arbeide for at utredninger og vedtak kan skje i et tempo som gir muligheter og ivaretar omgivelsene uten unødig tidsspille. Høyre vi skape en «fasttrack» for spesielt store prosjekter som skal sikre oss global konkurransekraft.